Test nhanh Covid 19 Ag Humasis nhập khẩu chính ngạch

68.000 

Test nhanh covid 19 Humasis Hàn Quốc cho kết quả chính xác, thao tác đơn giản, xét nghiệm kháng nguyên, giấy tờ đầy đủ, mỗi hộp gồm 25 bộ kít, dung dịch đệm đã được chia sẵn