Test nhanh covid-19 Nhật Bản cho kết quả chính xác sau 30 phút

Giá: Liên Hệ

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phòng khám, bệnh viện, công ty, trường học… nhằm phát hiện kịp thời ca mắc Covid thì phương pháp test nhanh cho kết quả sau 30 phút